HTML列表 - ol ul dl实例讲解

时间:2018-11-06
本文章向大家介绍HTML列表 - ol有序列表、ul无序列表、dl自定义列表实例讲解,需要的朋友可以参考一下

列表有三种类型:

有序列表:列表项使用数字来标记

无序列表:列表项使用粗体圆点(典型的小黑圆圈)进行标记。

自定义列表:自定义列表以 <dl> 标签开始。每个自定义列表项以 <dt> 开始。每个自定义列表项的定义以 <dd> 开始。

一、有序列表格式:

<ol>
   <li>第一个列表项</li>
   <li>第二个列表项</li>
   <li>第三个列表项</li>
</ol>

运行结果:

 1. 第一个列表项
 2. 第二个列表项
 3. 第三个列表项

不同类型的有序列表:

1.编号列表:

<ol>
  <li>第一列表项</li>
  <li>第二列表项</li>
  <li>第三列表项</li>
  <li>第四列表项</li>
</ol>
<ol start="50">
  <li>第五十列表项</li>
  <li>第五十一列表项</li>
  <li>第五十二列表项</li>
  <li>第五十三列表项</li>
</ol>

运行结果:

 1. 第一列表项
 2. 第二列表项
 3. 第三列表项
 4. 第四列表项
 1. 第五十列表项
 2. 第五十一列表项
 3. 第五十二列表项
 4. 第五十三列表项

2.字母列表:

<ol type="A">
  <li>第A列表项</li>
  <li>第B列表项</li>
  <li>第C列表项</li>
  <li>第D列表项</li>
</ol>
 <ol type="a">
  <li>第a列表项</li>
  <li>第b列表项</li>
  <li>第c列表项</li>
  <li>第d列表项</li>
 </ol>

运行结果:

 1. 第A列表项
 2. 第B列表项
 3. 第C列表项
 4. 第D列表项
 1. 第a列表项
 2. 第b列表项
 3. 第c列表项
 4. 第d列表项

3.罗马数字列表:

<ol type="I">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 <li>Lemons</li>
 <li>Oranges</li>
</ol> 
 <ol type="i">
 <li>Apples</li>
 <li>Bananas</li>
 <li>Lemons</li>
 <li>Oranges</li>
 </ol>

运行结果:

 1. Apples
 2. Bananas
 3. Lemons
 4. Oranges
 1. Apples
 2. Bananas
 3. Lemons
 4. Oranges

二、无序列表格式:

<ul>
 <li>无序列表项1</li>
 <li>无序列表项2</li>
 <li>无序列表项3</li>
 <li>无序列表项4</li>
</ul>

运行结果:

 • 无序列表项1
 • 无序列表项2
 • 无序列表项3
 • 无序列表项4

不同类型的无序列表:

1.圆点列表:

<ul style="list-style-type:disc">
 <li>无序列表项1</li>
 <li>无序列表项2</li>
 <li>无序列表项3</li>
 <li>无序列表项4</li>
</ul>

运行结果:

 • 无序列表项1
 • 无序列表项2
 • 无序列表项3
 • 无序列表项4

2.圆圈列表:

<ul style="list-style-type:circle">
 <li>无序列表项1</li>
 <li>无序列表项2</li>
 <li>无序列表项3</li>
 <li>无序列表项4</li>
</ul>

运行结果:圆点变成圆圈

 ◦无序列表项1

 ◦无序列表项2

 ◦无序列表项3

 ◦无序列表项4

 

3.正方形列表:

<ul style="list-style-type:square">
 <li>无序列表项1</li>
 <li>无序列表项2</li>
 <li>无序列表项3</li>
 <li>无序列表项4</li>
</ul>

运行结果:圆点变成方形

 ◾无序列表项1

 ◾无序列表项2

 ◾无序列表项3

 ◾无序列表项4

 

三、自定义列表:

<dl>
 <dt>Coffee</dt>
 <dd>- black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
 <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

运行结果:

Coffee
- black hot drink
Milk
- white cold drink

四、嵌套列表:

<ul>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea
  <ul>
   <li>Black tea</li>
   <li>Green tea
    <ul>
     <li>China</li>
     <li>Africa</li>
    </ul>
   </li>
  </ul>
 </li>
 <li>Milk</li>
</ul>

运行结果:

•Coffee

•Tea
  
   ◦Black tea

   ◦Green tea
    
     ◾China

     ◾Africa

•Milk

 

上一页 下一页

原文地址:http://www.manongjc.com/article/17338.html