php源码之如何读取zip压缩文件

时间:2016-08-11
本文章向大家介绍php如何读取zip压缩文件,主要使用到文件操作函数zip_open、zip_read等函数,需要的朋友可以参考一下本文章的源代码。

php读取zip压缩文件源代码如下:

<?php
$zip = zip_open("/tmp/test2.zip");
if ($zip) {
while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
echo "Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "n";
echo "Actual Filesize: " . zip_entry_filesize($zip_entry) . "n";
echo "Compressed Size: " . zip_entry_compressedsize($zip_entry) . "n";
echo "Compression Method: " . zip_entry_compressionmethod($zip_entry) . "n";
/* http://www.manongjc.com/article/1342.html */
if (zip_entry_open($zip, $zip_entry, "r")) {
echo "File Contents:n";
$buf = zip_entry_read($zip_entry, zip_entry_filesize($zip_entry));
echo "$bufn";
zip_entry_close($zip_entry);
}
echo "n";
}
zip_close($zip);
}
?>

上一页 下一页

原文地址:http://www.manongjc.com/article/1342.html